Scouten

                                            

Säit 1907 huet sech de Guide-/Scoutsmouvement weltwäit matt groussem Succès verbreed. Zenter 1982 gëtt et och an der Gemeng Betzder Guiden a Scouten, eng sënnvoll an spaasseg Jugendorganisatioun fir jiidereen. Am Home zu Rued nieft der aler Kierch sin mir all Samsdeg während 2h an Aktioun.

 

               

Et gin verschidden Branchen an daat sin Wëllef&Wiwwel (bei eis déi jenkste Grupp) vun 7-11 Joer, AvEx (Aventuren an Explorer) vun 12-14 Joer, CaraPio (Caravellen an Pionéier) vun 15-17 Joer an RaRo (Ranger Rover) vun 18-23 Joer. Ab 18 kann een dann awer och selwer Cheff an enger Branche ginn.

Bei de Scouten probéieren mir verschidden Ziler ze verfolegen déi sin:

    Entdeckungsfreed
 
    Kreativitéit a Fantasi an de Kanner waakreg maachen
 
    perséinleche Fortschrëtt
 
    Learning by doing
 
    Selbststänneg gin
 
    Verantwortung fir sech, dei Aner an d´Emwelt ze iwwerhuelen
 
    Selbstännegkeet
 
    Déi eegen Grenze kennenléieren
 
    Zesummenarbecht am Grupp

 

 

Eis Versammlungen bestinn aus Spiller, Mol- an Bastelarbechten, Disskusionsronnen, Konstruktiounen bauen, Entreprisen plangen an verwirklechen, baaken, Spiller am Bësch an vill mei…

Och Auswärtsaktivitéiten stin um Programm wéi: Kino, Héichseelgaart, Kläranlaag kucken goen, Ralley, Déirenasyl, national Aktivitéiten mat aneren Scoutsgruppen, schwammen, Airtramp, Pélé des Jeunes…Niewt den Samsdegnomëtteger maachen mir awer och Aktivitéiten iwwer eng länger Zait.

1-2 am Joër maachen mir e Weekend an engem Chalet, daat, entweder just an der Branche oder awer och am ganzen Grupp, wéi eisen traditionellen Montées-Weekend deen am Oktober stattfennt.

Am Summer gett dann emmer e Camp gemaach deen 6-12 Deeg dauert an am Inland oder Ausland gemaach gett. Während d’Wëllefcher an enger Haal/Chalet schloofen, schloofen d’Avex an d’CaraPio an Zelter an mussen sech hier Kichen an Iessdëscher selwer aus Holz an Plaanen bauen.

 

D’Camp’en waren schon an verschiddenen Länner wéi, Daitschland, Dänemark, Eisterréich, Schweden (Jamboree - Internationalen Scoutscamp mat Scouten aus aller Welt), Slowenien, Frankreich, Portugal.

2010 waren national RaRo an de Vietnam op en Entwécklungsprojet. Dësen Summer gin se an Indien, Bosnien, Brasilien, Georgien an an de Sénégal. D’CaraPio gin dësen Summer mat aneren lëtzebuergeschen CaraPio an England op de Camp.

 

Weider Informatiounen fannt dier fir op eiser Homepage: http://lgsrued.betzdorf.lu/

 


(Text: Sarah J.)