Jugendkommissioun

D'Jugendkommissioun aus der Gemeng Betzdorf besteht momentan aus 11 Memberen:

 
de Präsident Patrick Schmit vun Rued,
d'Sekretärin Catherine Thomas vun Menster,
de Manuel Alves vun Bierg,
de Alex Engeldinger vun Rued
de Alex Doré vun Menster,
d'Anouk Greis vun Bierg,
de Roby Klares vun Betzder,
d'Annika Mysoré vun Rued,
de Laurent Flohr vun Rued, 
an d'Natascha Kirsten vun Rued
 
Eis Aufgab ass et d'Interessen vun den Jonken aus der Gemeng ze vertrieden wann am Schefferoot wichteg Decisiounen sollen getraff gin déi d'Jugend betrëfft.
Sou hun mir eis stark gemach fir en Nightlifebus, die sëllegen Eventbuser, e Jugendhaus fir déi méi Jonk,d'Organisatioun vun den Studentensubsides,....
 
Mir hoffen dass IECH eis Säit gefällt. Zeckt net fir eis via eis Kritik Box ze kontaktéiren wëll NËMMEN duech ÄR Hëllef gëtt d'Gemeng fir déi Jonk nach besser !! :)